ד'אר דייאלנה-הבית של יהדות מרוקו

שימור מורשת יהדות מרוקו

פיד RSS | עקוב בטוויטר | התחבר
Posted by admin On מרץ - 26 - 2013 0 Comment

מכתב של ראש מחלקת העלייה בסוכנות בנושא עליית יהודי מרוקו

כעולים פוטנציאלים ומצב הסוציאלי של מי שהושארו מאחור. תחזית העלייה לשנים הבאות.

22.7.1963

לכבוד

מר ל' אשכול – ראש הממשלה ושר הביטחון

ירושלים

מר אשכול היקר,

בהמשך לשיחתנו מאתמול בבוקר, ביררתי עם אנשי העלייה העוסקים בכך, והמקסימום האפשרי שאני רואה הוא, ששנינו נסכם על האטת העלייה ממארוקו בחודשים אוגוסט—ספטמבר—אוקטובר לארבעת אלפים לחודש.

במחצית אוקטובר נפגש שנית ונראה, לאור המצב, מה להחליט לחודשים הבאים.

יחד עם זאת, מוצא אני לנכון להביא בפניך כמה עובדות וגם חרדתי לעתיד הקרוב:

א.      לא נכונות הידיעות ששיעור המקרים הסוציאליים ממארוקו מגיע ל-40%; מסתבר שהשיעור נע בין 12-15%.

ב.      ברם, יש בעיה של קשיי קליטה. לפי כללי העלייה, משפחה שיש בה מפרנס בריא, מעלים את המשפחה גם כשהיא מבורכת בעשרה ילדים, וגם סמוכים על שולחנה הורים זקנים המסוגלים לעבודה.

בזמנו, כשדנו במוסד לתיאום על הגבלות, אינני זוכר שהיה איש במוסד לתיאום שדרש להגביל את העלייה של משפחה בגלל הילדים המרובים של המשפחה.

אולם למעשה, כאשר משפחה כזאת מגיעה לארץ והמסוגלים לעבודה מקבלים עבודת דחק לתקופה מוגבלת, הם נהפכים לטרדנים ולקשיי-קליטה, כי אין הם יכולים לפרנס את המשפחה משכר עבודת דחק, שאף היא נפסקת מזמן לזמן, וממילא נזקקים למוסדות הסעד ומבקשים תמיכה.

הבעיה איננה, איפוא, אחוז המקרים הסוציאליים, כי אם בעיית העלאתן של משפחות מרובות ילדים, שאין בהן אלא מפרנס אחד או שניים.

ג.       אינני יכול גם להתעלם מהאספקט הפוליטי שבדבר ומהאפשרויות שאם לא נחיש את יציאת ההודים ממארוקו תוך זמן קצר, נפסיד הזדמנות זאת.

האופוזיציה במארוקו מתקיפה את המלך בעיתונות בגלוי שהוא מעניק לישראל את היהודים הבריאים ואת החולים והזקנים משאיר במארוקו, והאספקט המעשי הוא: איש מאתנו אינו יודע כמה זמן ישאר המלך בשלטון וכמה זמן יוכל לעמוד בלחץ הקיים ולקיים את המשך העלייה.

יש עוד בחינה מעשית: אם אנו מוציאים את כל היהודים מעיירה, אי-אפשר להשאיר את המקרים הסוציאליים (שאמנם מגיעים ל-15%) ולהפריד בינם ומבין המשפחות.

עלי להפנות תשומת לבך לעוד דבר: בסך הכל מדובר היום על עלייה המונית של כשלושים אלף יהודים. לאחר מכן תגיע העלייה ממארוקו לבערך 1500-1000 לחודש. והשאלה היא, אם נכון הדבר מצדנו להורות בתנאים אלה על האטה, אף-על-פי שאני נכון לכך, כאמור בסעיף א' דלעיל, לאור המתיחות שמצאתי בארץ.

ועכשיו, משהו לקראת העתיד. אין לי שום ספק שגם אם ממשלת רומניה תקיים את ההסדר, נגיע בתחילת השנה הבאה ל-3500-3000 עולים לחודש. כולל רומניה, דר"א, ושארית פליטת מארוקו.

לאחר 5-4 שנים, כשתיגמר העלייה מרומניה, אינני רואה לפנינו כלל מקורות לעלייה, מלבד אם בריה"מ תפתח שעריה, או מארה"ב – קנדה ואנגליה. אני משוכנע שמהארצות הללו אפשר להגיע ל-15 אלף עולים לשנה, ואם ניקח בחשבון עשרת אלפים מארצות נוספות, נגיע ל-25,000 עולים לשנה. זוהי הערכה אופטימית ביותר, ואיני בטוח שהיא ריאלית.

אבל, גם עלייה זו אפשר יהיה לבצע רק אם תהיה לממשלה ולסוכנות היכולת להשקיע בזה כספים רבים בשיפור דרכי הקליטה לדיור בסטנדרט אחר, להלוואות לדיור ולמפעלים וכו'. כל זה יעלה ויכביד על התקציבים לא פחות מהעלייה ממארוקו עם כל המקרים הסוציאליים וקשיי הקליטה שבה. אולם, בלי זה – אין כל סיכוי לעלייה, כעבור ארבע-חמש שנים, ועלינו ליתן דעתנו על כך גבר מעכשיו ולתכנן תכניות לעלייה מארצות המערב, שתלך ותגדל שלבים-שלבים, בהתאם לחומר שהמצאתי לך.

כל זאת מצאתי לנכון להביא בפניך, ואם אתה מקבל את אשר הצעתי בסעיף הראשון במכתבי זה – אינני רואה צורך בישיבת המוסד לתיאום ואביא את הדבר לאישור הנהלת הסוכנות.

בברכה,

ש.ז. שרגאי

ראש מחלקת העלייה

מכתב של ראש מח' העליה

השאר תגובה

עליך מחובר על מנת להגיב

פוסטים מאופיינים