ד'אר דייאלנה-הבית של יהדות מרוקו

שימור מורשת יהדות מרוקו

פיד RSS | עקוב בטוויטר | התחבר
Posted by admin On אוקטובר - 16 - 2012 0 Comment

בס"ד

רבי דוד ומשה זצוק"ל-אגויים,מרוקוrabbi david oumoshe

 

הילולה – א' בחשוון 

 

 

שמו המקורי של הצדיק ר’ דוד בן משה, אולם הוא כונה על ידי יהודי מרוקו ר’ דוד ומשה.

הוא חי בירושלים ונודע כתלמיד חכם מופלג. היה אחד הצדיקים הקדושים ור' דוד ושמה משך אליו אחרי  פטירתו רבבות מעריצים מכל רחבי מרוקו.

יהודי מרוקו נהגו לערוך הילולה לכבודו מדי שנה, בראש חדש חשוון, וגם בישראל  יוצאי מרוקו רבים המשיכו את המנה. רבים מבני העדה נוהגים לערוך לכבודו הילולה במקומות רבים ברחבי הארץ בראש חודש חשוון.  יהודי מרוקו גם נוהגים להגות את שמו של הצדיק, נגד צרות ועין רעה, כי ידוע ומפורסם מדור לדור, שהצדיק פועל ישועות, ודבריו נשמעים בשמים, שנאמר ” ותגזור אומר ויקם לך" כלומר, הצדיק ר' דוד ומשה, גוזר והקב”ה מקיים.

מספרים על הצדיק שעשה  ניסים גלויים העוברים מאב לבן ובעיקר על ניסים שאירעו בציון הקבר הקדוש. בתי כנסת ובתי מדרש רבים קרויים על שמו, ורבים נוהגים להדליק לכבודו נר בביתם

במהלך הדורות שמו של הצדיק התפרסם בכל העולם, וקדושתו והשראתו השפיעה באופן מכריע על כל הדורות.

באותה תקופה המצב הכלכלי בארץ ישראל היה בכי רע. הרבנים שלחו שליחים לגייס כספים בעבור עניי ארץ ישראל.  בין השליחים היה רבי דוד ומשה שנשלח למרוקו והגיע לנמל העיר מליליה וכשהגיע הבין שגם במרוקו המצב דומה. צרפת כבשה את אלג’יר, והתכוננה לכבוש גם את מרוקו. השולטאן של מרוקו היה זקוק לסכום כסף נכבד אותו השיג על ידי הטלת גזירות על היהודים. בתקופה הקשה הזו רבי דוד ומשה עודד את היהודים לבל תיפול רוחם, הוא נשא דרשות והתחיל להיות המנהיג הרוחני של יהודים מרוקו, שראו בו צדיק בעל יכולות לחולל ניסים על ידי תפילה.

רבי דוד ומשה נהג להסתובב בכל יום שישי בין כפרים שבהם גרו יהודים, כדי לאסוף נדבות לעניי ארץ ישראל. באחד מימי שישי הגיע לכפר "אגויים", מקום קבורתו. על מאורעות אותו יום שישי, בו עלתה נשמתו השמימה, מסופר כך:

בהגיעו לבית החכם בכפר "אגויים", יחד עם העוזר שלו, שהיה גוי מארץ ישראל שגדל בביתו והיה יד ימינו בכל מסעותיו מחוץ לארץ, הוא שמע שתושבי כל הכפרים באזור היו חולים, יהודים וערבים כאחד, והמחלה גבתה את חייהם של רבים.

רבי דוד ומשה נשא את עיניו השמימה ואמר "ריבונו של עולם! אני באתי לכאן בשליחות לאסוף כסף למחייתם של עניי ארץ ישראל, ועתה כולם חולים ואף מתים". באותה שעה יצאה בת קול מהשמיים ואמרה לו "אתה תבטל את הגזירה של כל החולים והמתים, יהודים וערבים כאחד".

ענה רבי דוד ומשה ואמר "אני מקבל את מותי בתמורה לחייהם של אחרים". הלך לבית העלמין של יהודי הכפר יחד עם עוזרו הגוי, שם הוא סיפר לעוזרו הגוי את אשר עתיד להתרחש, וביקש מהעוזר שלו שילך מיד אחר כך  לכפר ושיספר לרב ולבני הכפר היהודים את אשר אירע ואת אשר ראו עיניו.

לאחר השיחה בין ר' משה ודוד ועוזרו, ירדו מלאכים משמים, החלו לזרום מים חיים ממעיין שנברא, הרב פשט את בגדיו, ירד וטבל במקווה המים שנוצר, אחר כך לבש תכריכים שהונחו לידו על ידי המלאכים ונכס לקבר שנכרה במקום.

כל אותה העת, עמד עוזרו הנאמן של הרב ולא האמין למראה עיניו. מיד לאחר שרבי דוד ומשה שכב בקבר נעלמו כל המלאכים שהיו במקום וסייעו בקבורתו. העוזר ראה והחל לצעוק בקול גדול "אדוני! אדוני!".

 בעודו צועק, התרוממה לפתע אבן ענקית מתחתית הקבר ואליה הצטרפה אבן גדולה נוספת שמעל לקבר, ושתיהן יחד ירדו אל הקרקע ואטמו את הקבר. לאחר שהעוזר התאושש ממה שראו עיניו ולאחר שהפנים את האמת הקשה, שהרב הסתלק ונשמתו עלתה למרומים, חזר לכפר כפי שציווה הרב. כשהגיע לכפר גילה שהתרחש נס וכל בני הכפר שבו לאיתנם. העוזר סיפר לרב ולבני הכפר את אשר אירע לרב ואת אשר ביקש ממנו הרב. כשיהודי הכפר שמעו את הבשורה הם החלו לצעוק תוך  כדי שהם מאשימים את העוזר ברצח הרב. העוזר התעשת והצליח לשכנע את בני הכפר היהודים ואת רב הכפר לבוא איתו לבית העלמין כדי שיראו במו עיניהם את אשר אירע, ואת השינוי בפני הקרקע. כשהגיעו וראו את שני הסלעים הענקים שניתקו ממקומם ונחתו במקום אחר האחד ליד השני, האמינו לדברי העוזר, והבינו שהתרחש נס, והרב מת כדי לכפר על בני הכפר, יהודים וערבים כאחד.

לאחר מכן לקחו בני הכפר אירחו את העוזר בביתם, ולאחר זמן מה חלק מבני הכפר נסעו עם העוזר וליוו אותו עד  ירושלים, כשבידיהם כל הכסף שאסף הצדיק רבי דוד ומשה, זכותו תגן עלינו אמן במהרה, עבור עניי ירושלים וארץ ישראל.

בקבר רחל הצדקת, אשת התנא רבי עקיבא שנמצא בטבריה, ישנו ספר התורה המיוחס לרב משה ודוד. מסופר שלספר התורה יש סגולות וזכויות רבות וגדולות.

rabbi david oumoshe

ציון הצדיק רבי דוד ומשה זיע"ה

 

 

ציון הצדיק רבי דוד ומשה זיע"ה

 

השאר תגובה

עליך מחובר על מנת להגיב

פוסטים מאופיינים