ד'אר דייאלנה-הבית של יהדות מרוקו

שימור מורשת יהדות מרוקו

פיד RSS | עקוב בטוויטר | התחבר
Posted by admin On יולי - 13 - 2012 0 Comment

בס"ד

 פרק א' המשךרבי שלום משאש זצ"ל

ומשה הוא המשבי"ר לכל העם:
רבי משה בירדוגו המכונה "הרב המשבי"ר", שרבנו הוא דוד עשירי אליו, נולד לאביו רבי אברהם בשנת תלא' (1671) (וי"א בשנת 1640)
למד תודה אצל רבי יוסף בהתית, ואצל רבי חביבי טולידאנו, תקופה של שנתיים למד בצוותא עם הקדוש רבנו חיים בן עטר זצוק"ל
מחבר הספרים אור החיים על התורה, פרי תואר, ראשון לציון, וחפץ ה'.
זה היה בזמן שעבר האור החיים הקדוש מעירו סאלי לגור במקנס, וגר בה כשנתיים ימים. (האור החיים הקדוש נולד בסאלי בשנת
תנ"ו ונפטר בירושלים עיה"ק בהיותו בגיך 47 בשנת תק"ג.) המשבי"ר (המשבי"ר = בר"ת, הרב משה בירדוגו.) שימש כדיין ועמד
בראשות ישיבה, ושהיו שכינוהו 'חד בדרא'.
וכך כותב רבי חיים בן עטר בספרו אור החיים על חומש דברים פרק א' פסוק טז': "ושמעתי מפי חכם גדול חסיד וגדול בישראל,
חביב עלי כרוחי, הלא הוא רבי משה בירדוגו זלה"ה שהיה מדקדק בשעת הדין שיהיו עיניו למטה, ושהיה מרגיש שאם היה הוא נושא את עיניו, אחד מבעלי הדינים היה מתבלבל.
ובספרו חפץ ה' על מסכת שבת דף ז' כותב עליו רבנו חיים בן עטר: שרוח הקודש הופיעה בבית מדרשו, ונפשי קשורה בנפשו.
גם מרן החיד"א בסיפרו "שם הגדולים" משבח את הרב המשבי"ר על שהיה מעמיק גדול.
כתב את הספרים ראש משבי"ר על הש"ס, שו"ת דברי משה, כנ, רעננים עה"ת, נפטר א' בחשון בשנת תצ"א (1731).

 

השאר תגובה

עליך מחובר על מנת להגיב

פוסטים מאופיינים