ד'אר דייאלנה-הבית של יהדות מרוקו

שימור מורשת יהדות מרוקו

פיד RSS | עקוב בטוויטר | התחבר
Posted by admin On מאי - 21 - 2012 0 Comment

la selection des immigrants du maroc en israel

בחינה‭ ‬מחודשת‭ ‬של‭ ‬סוגיית‭ ‬הסלקציה‭ ‬של‭ ‬העולים‭ ‬ערב‭ ‬עצמאותה‭ ‬של‭ ‬מרוקו 

מתחילת‭ ‬שנות‭ ‬החמישים‭ ‬נחלקה‭ ‬ההנהגה‭ ‬בישראל‭ ‬ושליחיה‭ ‬במרוקו‭ ‬בנושא‭ ‬הערכת‭ ‬מידת‭ ‬הסכנה‭ ‬לחיסולה‭ ‬הפיזי‭ ‬של‭ ‬יהדות‭ ‬מרוקו‭ ‬ולהצדקת‭ ‬הצלתה‭ ‬המיידית‭. ‬להכרעה‭ ‬בסוגיה‭ ‬זו‭ ‬היתה‭ ‬זיקה‭ ‬ישירה‭ ‬לנושא‭ ‬הפעלת‭ ‬כללי‭‬סלקציה‭ ‬כדי‭ ‬לברור‭ ‬מי‭ ‬זכאי‭ ‬לעלות‭ ‬לישראל‭ ‬ומי‭ ‬לא‭ ‬על‭-‬פי‭ ‬קריטריונים‭ ‬שהשתנו‭ ‬מעת‭ ‬לעת‭. ‬תומכי‭ ‬ההצלה‭ ‬המיידית‭ ‬שצפו‭ ‬כליה‭ ‬ליהודים‭ ‬כאשר‭ ‬מרוקו‭ ‬תקבל‭ ‬את‭ ‬עצמאותה‭ ‬תמכו‭ ‬בביטולה‭ ‬של‭ ‬הסלקציה‭ ‬כיוון‭ ‬שמדובר‭ ‬בשעת‭ ‬חירום‭. ‬לעומתם‭ ‬טענו‭ ‬הגורמים‭ ‬שסברו‭ ‬שאין‭ ‬נשקפת‭ ‬סכנה‭ ‬מיידית‭ ‬ליהדות‭ ‬זו‭ ‬שלאור‭ ‬המצב‭ ‬הכלכלי‭ ‬הקשה‭ ‬בישראל‭, ‬יש‭ ‬קודם‭ ‬להכשיר‭ ‬את‭ ‬הקרקע‭ ‬לקליטתם‭ ‬של‭ ‬היהודים‭ ‬ושהכשרה‭ ‬זו‭ ‬תתבצע‭ ‬גם‭ ‬בישראל‭ ‬וגם‭ ‬במרוקו‭. ‬ללא‭ ‬קשר‭ ‬לויכוח‭ ‬ענייני‭ ‬זה‭, ‬צצו‭ ‬התבטאויות‭ ‬נגד‭ ‬עצם‭ ‬עלייתם‭ ‬של‭ ‬יהודים‭ ‬מצפון‭-‬אפריקה‭ ‬מתוך‭ ‬עמדות‭ ‬שאין‭ ‬מנוס‭ ‬אלא‭ ‬לכנותן‭ ‬גזעניות‭ ‬שטענו‭ ‬שעולים‭ ‬אלה‭ ‬עלולים‭ ‬להשפיע‭ ‬לרעה‭ ‬על‭ ‬אופיה‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬הישראלית‭ ‬ועל‭ ‬רמתה‭ ‬התרבותית‭. ‬למרות‭ ‬תחושת‭ ‬הצורך‭ "‬להציל‭" ‬את‭ ‬יהדות‭ ‬מרוקו‭ ‬בטרם‭ ‬פורענות‭, ‬ניסחו‭ ‬נציגי‭ ‬הסוכנות‭ ‬היהודית‭ ‬בקפידה‭ ‬סידרה‭ ‬של‭ ‬מגבלות‭ ‬על‭ ‬הגירת‭ ‬משפחות‭ ‬לישראל‭ ‬שהונהגו‭ ‬בנובמבר‭ ‬1951‭. ‬הנהגת‭ ‬הקהילה‭ ‬היהודית‭ ‬במרוקו‭ ‬נפגעה‭ ‬בעיקר‭ ‬מן‭ ‬העובדה‭ ‬שמגבלות‭ ‬הסלקציה‭ ‬לא‭ ‬הונהגו‭ ‬בעבר‭ ‬כאשר‭ ‬רוב‭ ‬ההגירה‭ ‬לישראל‭ ‬הגיעה‭ ‬מאירופה‭ ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬בתקופה‭ ‬בה‭ ‬כ‭- %‬71‭ ‬הגיעו‭ ‬מארצות‭ ‬ערב‭.‬ 

סוגיית‭ ‬הסלקציה‭ ‬כה‭ ‬מורכבת‭ ‬וטעונת‭ ‬משקעים‭ ‬רגשיים‭, ‬עד‭ ‬שנוטים‭ ‬לשכוח‭ ‬שהמדובר‭ ‬לא‭ ‬בוויכוח‭ ‬על‭ ‬נושא‭ ‬אחד‭ ‬ויחיד‭, ‬סלקציה‭ ‬כן‭ ‬או‭ ‬לא‭, ‬אלא‭ ‬במספר‭ ‬ויכוחים‭ ‬שחצו‭ ‬את‭ ‬ההנהגה‭ ‬ואת‭ ‬הציבור‭ ‬בישראל‭. ‬קשה‭ ‬יהיה‭ ‬אם‭ ‬כך‭ ‬לערוך‭ ‬אבחנה‭ ‬פשטנית‭ ‬בין‭ "‬הטובים‭" ‬לכאורה‭ ‬שהתנגדו‭ ‬לסלקציה‭ ‬לבין‭ "‬הרעים‭" ‬שתמכו‭ ‬בה‭. ‬סוגיה‭ ‬זו‭ ‬טמנה‭ ‬בתוכה‭ ‬מספר‭ ‬מחלוקות‭: ‬האם‭ ‬להגדיר‭ ‬את‭ ‬העלייה‭ ‬ממרוקו‭ ‬כ‭"‬עליית‭ ‬הצלה‭" ‬או‭ ‬שאין‭ ‬צפויה‭ ‬ליהדות‭ ‬זו‭ ‬כליה‭ ‬פיזית‭ ‬ורוחנית‭ ‬אחרי‭ ‬העצמאות‭. ‬האם‭ ‬יש‭ ‬להעלות‭ ‬בכל‭ ‬מחיר‭ ‬כמות‭ ‬גדולה‭ ‬של‭ ‬יהודים‭ ‬ממרוקו‭ ‬למרות‭ ‬הקשיים‭ ‬לספק‭ ‬להם‭ ‬עבודה‭ ‬ודיור‭ ‬או‭ ‬שיש‭ ‬לווסת‭ ‬את‭ ‬ההגירה‭ ‬לפי‭ ‬צרכיה‭ ‬הכלכליים‭ ‬של‭ ‬ישראל‭ ‬ויכולתה‭ ‬לקלוט‭ ‬אותם‭. ‬האם‭ ‬להפריד‭ ‬בין‭ ‬מרכיבי‭ ‬המשפחה‭, ‬הבריאים‭ ‬לעומת‭ ‬הבלתי‭ ‬נחוצים‭, ‬על‭ ‬פי‭ ‬מידת‭ ‬תועלתם‭ ‬לישראל‭ ‬או‭ ‬שאין‭ ‬לפורר‭ ‬משפחות‭ ‬ולעורר‭ ‬התמרמרות‭. ‬האם‭ ‬יהודי‭ ‬מרוקו‭ ‬תורמים‭ ‬לחוסנה‭ ‬ולביטחונה‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬הישראלית‭ ‬או‭ ‬שהם‭ ‬מהווים‭ ‬סכנה‭ ‬לבריאותה‭ ‬הפיזית‭, ‬הנפשית‭ ‬והתרבותית‭ ‬ולכן‭ ‬יש‭ ‬להימנע‭ ‬מלהעלותם‭. ‬האם‭ ‬מוצדק‭ ‬להעלות‭ ‬ילדים‭ ‬ונוער‭ ‬לישראל‭ ‬אף‭ ‬בהסכמת‭ ‬הוריהם‭ ‬למרות‭ ‬שהורים‭ ‬אלה‭ ‬נשארים‭ ‬במרוקו‭. ‬אלה‭ ‬חלק‭ ‬מן‭ ‬הוויכוחים‭ ‬שנכללו‭ ‬בסוגיה‭ ‬זו‭ ‬וחצו‭ ‬את‭ ‬הנהגת‭ ‬המדינה‭. ‬אין‭ ‬מדובר‭ ‬אם‭ ‬כך‭ ‬בשני‭ ‬מחנות‭ ‬מנוגדים‭, ‬אלא‭ ‬במספר‭ ‬מחלוקות‭ ‬שחצו‭ ‬בין‭ ‬המתווכחים‭, ‬כל‭ ‬פעם‭ ‬באופן‭ ‬שונה‭ ‬בהתאם‭ ‬לנושא‭ ‬הוויכוח‭. ‬אישים‭ ‬אחדים‭ ‬שבתקופה‭ ‬מסוימת‭ ‬תמכו‭ ‬בסלקציה‭ ‬המבוססת‭ ‬על‭ ‬עקרונות‭ ‬סוציאליים‭ ‬או‭ ‬בריאותיים‭ ‬התנגדו‭ ‬לה‭ ‬בתנאים‭ ‬אחרים‭. ‬במקרים‭ ‬רבים‭ ‬עמדותיהם‭ ‬של‭ ‬הנוגעים‭ ‬בדבר‭ ‬נקבעו‭ ‬בהתאם‭ ‬בהתאם‭ ‬לתפקיד‭ ‬עליו‭ ‬היו‭ ‬ממונים‭. ‬כך‭ ‬שבמקרים‭ ‬רבים‭ ‬אנשי‭ ‬מחלקת‭ ‬העלייה‭ ‬של‭ ‬הסוה“י‭ ‬היו‭ ‬נגד‭ ‬הסלקציה‭ ‬בתוף‭ ‬תפקידם‭ ‬והממונים‭ ‬על‭ ‬הקיטה‭, ‬הדיור‭, ‬הבריאות‭, ‬העבודה‭ ‬או‭ ‬האוצר‭ ‬בתוך‭ ‬משרדי‭ ‬הממשלה‭ ‬תמכו‭ ‬בה‭ ‬במידה‭ ‬זו‭ ‬או‭ ‬אחרת‭.‬ 

יהודים במרוקו

השאר תגובה

עליך מחובר על מנת להגיב

פוסטים מאופיינים