ד'אר דייאלנה-הבית של יהדות מרוקו

שימור מורשת יהדות מרוקו

פיד RSS | עקוב בטוויטר | התחבר
Posted by admin On מאי - 10 - 2012 0 Comment
רוח מערבית- פרסומים מדעיים מאת דר' דן מנור א) 'קבלה ומוסר במרוקו' , מכון בן צבי, ירושלים תשנ"ב.

ב) 'גלות וגאולה בהגות חכמי מרוקו במאות הי"ז-והי"ח', מכון הברמן תשמ"ט.

ג) 'המשקע הקבלי בחיבור "שופריה דיוםף" לר' יוסף דהאן' ,'פעמים', מכון בן צבי, ירושלים תשמ"ג, חוב' 15,עמ' 82-67.

ד) 'לתולדותיו של ר' אברהם סבע', 'מחקרי ירושלים',הוצ' מאגנס,ירושלים תשמ"ג ב' ב',עמ' 231-208.

ה) 'ר' חיים בן עטר במשנת החסידות', 'פעמים',מכון בן צבי, ירושלים תשמ"ד,חוב' ,20,, עמ' 110-88.

ו) 'כתבי ר' אברהם סבע', 'ספונות', מכון בן צבי,ירושלים תשמ"ה, ג' י"ח, עמ' 338-317.

ז) 'חכמי מרוקו בפולמוס נגד הרנסנס', 'מחקרים בקבלה, פילוסופיה וספרות מוסר מוגשים לישעיה תשבי', הוצ' מאגנס, ירושלים תשמ"ו, עמ' 689-661.

ח) 'לשון הרזים של ר' חיים בו עטר', 'דעת', אוני' בר אילן, ר"ג תשמ"ט, חוב' 22, עמ' 107-99.

ט) 'מנחת יהודה לר' יהודה בן עטר- נוסחים ועיונים', 'פעמים' ,מכון בן צבי, ירושלים תשמ"ט, חוב' 38, עמ' 107-99.

י) 'תורת הנפש בכתבי ר' שמואל בן זקן', 'מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה', עורך יששכר בן עמי,ירושלים

תשנ"א, עמ' 140-133.
.
יא) 'עמדתו של ר' רפאל בירדוגו כלפי הפילוסופיה והרציונאליזם של זמנו', 'מקדם ומים' אוני' חיפה, חיפה תשנ"א, עמ' 143-137.

יב) ר' אהרון אבן חיים-ביאורים רציונאליים למיתוס שבמדרש', 'אשל באר שבע', עורכת ח' פדיה, אוני' בן גוריון, כרך ד',עמ' 225-210

יג) 'ארץ ישראל בהגותם של חכמי מרוקו במאה ה-18- ר' חיים בן עטר ור' רפאל בירדוגו', בתוך: ' ארץ ישראל בהגות היהודית בעת החדשה'. עורך א' רביצקי, מכון בן צבי, ירושלים תשנ"ח, עמ' 380-359.

יד) ר' משה בר מיימון(אלבז)-פרשנות קבלית ומקורותיה', בתוך: 'קבלה- כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית',הוצ' כרוב, לוס אנג'לס תשס"ב, כרך 7, עמ' 224-199.

טו) 'ההשגחה, הנס והטבע במשנתו הפילוסופית של ר אהרון אבן חיים', 'מקדם ומים', עורך י' שיטרית, אוני' חיפה תשס"ו, כרך ט, עמ'36-17.

טז) 'הגאולה בכתבי ר' אברהם סבע', בתוך: 'שורשים במזרח', עורך י' גרשון, יד טבנקין, ת"א תשס"ג, כרך ה, עמ' 29-45.

פרסומים כלליים.

א) 'על השיר-"דברי רקע ראשוניים" לארז ביטון, בתוך: 'מעלות'- ביטאון אירגון מורי ביה"ס העל יסודיים, אלול תשל"ז, עמ' 49-48.

ב) 'ר' יעקב אביחצירא כמייסד שושלת', אינצקלופדיה עברית כרך מילואים בערכו.

ג) 'יהדות מרוקו', מבוא לאלבום ציורים מאת משה גבאי, ירושלים תשמ"ט.

ד) 'הקבלה במרוקו',בתוך : 'ברית'-בטאון למורשת תרבות וחברה, הוצ' ברית יוצאי מרוקו, ת"א תש"ו.

ה) 'אחות קטנה- קהילת אגדיר, זיכרונות ורשמים מימי ילדות ונעורים', בתוך :'ברית'- כתב עת של יהודי מרוקו,אשדוד תשס"ה, חוב' 24,, עמ' 47-39.

ו) ' האישה בספרות העיון של חכמי מרוקו', בתוך :'ברית'- כתב עת של יהודי מרוקו,אשדוד תשס"ו,חוב' 25, עמ' 55-61.

ז) 'העדה המרוקאית- זהות דהויה',שם, תשס"ז,חוב' 26, עמ' 91-85.

ח) ' על השיר-רעידת אדמה באגדיר לארז ביטון', שם, חוב' 22, עמ' 46-42.

ט) 'הד מאיד'-הסיפור על נספי קהילת אגדיר ברעידת אדמה',הוצ מרכז אלישר, אוני' בן גוריון, תשס"ב.

——————–

דר' דן מנור לוגסי

השאר תגובה

עליך מחובר על מנת להגיב

פוסטים מאופיינים