ד'אר דייאלנה-הבית של יהדות מרוקו

שימור מורשת יהדות מרוקו

פיד RSS | עקוב בטוויטר | התחבר
Posted by admin On מאי - 1 - 2012 0 Comment

המשך –

משורות אלו עולה,כי החיבור 'קורא הדורות' עוסק בחכמי קאסטיליה,כלומר מגורשי ספרד,שהגיעו למרכאש,והוא נכתב לפני שנת תקל"ה. אכן 'קורא הדורות' המונח לפנינו כולל את תולדות חכמי מארכש מן הזמן שבאו אליה מגורשי קאסטיליה עד המקובלים רבי ישעיה הכהן והאחים רבי יעקב ורבי אברהם פינטו. החיבור מסתיים בהזכרת מקובלים אלה,ומשורותיו האחרונות עולה כי מחברו היה תלמיד בישיבתם: והרב הגדול והקדוש כמה"ר ישעיה הכהן זצ"ל ואריה דבי עלאי הרב הקדוש כמוה"ר יעקב פינטו זלה"ה והרב הגדול והוא מורינו שלמדנו אתו אצלו בישיבתו כמוה"רר רבי אברהם פינטו ז"ל אחיו של הרב הז"ל אחרון החכמים הנזכרים ב'קורא הדורות' הוא רבי יעקב חיונה,שבשנת תק"ט 1749 העתיק את 'לקט שושנים' שנתחבר בידי ראשי הישיבה הנ"ל,והוא מוזכר כאן בברכת המתים.על פי כל-אלה,יש יסוד לדחות את תיאורו של 'קורא הדורות' כ 'ספר קדמון' ולצמצם את תאריך כתיבתו לפרק הזמן שבין שנת תק"ט לתקל"ה,היא השנה שבה הוראה החיבור לרבי יששכר אוזינקוט במארכש.

 מרחק הזמן שבין כתיבת החיבור ובין המאורע הראשון המסופר בו,בואם של מגורשי ספרד למארכש,וריבוי ההעתקות בדרך מהמקור הנקרא 'קורא הדורות' אל התעודה שלפנינו מעוררים את הספק במהימנות התעודה שלפנינו ובידיעות המסורות בה.מקורות החיבור אף הם לוטים בערפל.אפשר שהוא נכתב על-פי חיבור קדמון שהיה לפניו ואפשר שנכתב על-פי מסורות משפחתיות או סיפורי-עם שהתהלכו בקהילה.אין בידינו לאשש או לדחות השערות אלו,נביא אפוא את התעודה בלשונה ונדון בכתוב בה עד כמה שידנו מגעת.

 על בוא המגורשים למארכש אין לנו לעת עתה אלא עדויות מעטות על עיסוקיהם ודברים שהסיק ד' קורקוס מעדות הקונסול מ' דה שנייה(chenier )על קיומו של רובע האנדלוסים בתוך הז'ודיריה הוא רובע היהודים בעיר זאת.קורקוס לא קיבל את הסברו של הקונסול,כי הכוונה לרובע של אצילים ספרדיים,וסבר כי הכוונה לרובע שבו התגוררו יהודים מגורשי ספרד.סיוע להסברו הוא הביא מן העובדה ש' בית כנסת היה בז'ודיריה עד הזמן האחרון שנקרא 'צאלת אלעזאמא',כלומר הזרים (הלועזים),דוברי קאסטיליאנית .על-פי הדברים האלה כתב קורקוס:'נמצאנו למדים,שבתקופה ארוכה,בעיקר במאה ה-ט"ז,המגורשים במארכש חיו מרצונם בנפרד,ולא עם אחיהם התושבים.דברים אלה מתאימים לדברי מחבר 'קורא הדורות',המספר על בוא המגורשים למארכש,על הלשנת התושבים עליהם למלך,מולאי עבדאללה אל גאליב ביללה,על משאם ומתנם של חכמי המגורשים עם המלך לסיכול ההלשנה ועל בקשתם המיוחדת מהמלך:עוד שאלו מהמלך שיתן להם רשות ומקום לבנות בית הכנסת להם ולבניהם לבדם ונתן להם,והיא עד היום,שהיו קוראים צלאת אלעאזמא. במארכש התפללו אפוא המגורשים לבדם והתושבים לבדם,כמו הקהלים הנפרדים שהיו בערי האימפריה הע'ותומאנית.

השאר תגובה

עליך מחובר על מנת להגיב

פוסטים מאופיינים