ד'אר דייאלנה-הבית של יהדות מרוקו

שימור מורשת יהדות מרוקו

פיד RSS | עקוב בטוויטר | התחבר
Posted by admin On אפריל - 20 - 2012 0 Comment

בס"ד

רבי מכלוף אביחצרא זצוק"ל
רבי מכלוף אביחצירא – כיהן בשנים 1944-1949 כרב ודיין הקהילה בבני מלאל.

מעשה צדיקים רבי מכלוף בן יוסף אביחצירא – מרוקו

השולטן של פאס היה אוהב מאוד את היהודים ונהג לשלוח את בנו ללמוד אצל החכם, קמו השרים ואמרו: השולטן אוהב את היהודים, בואו ניקח את בנו ונהרגהו ונגיד שיהודים הם שהרגו אותו. יום אחד בצאת בן השולטן מבית החכם, ציוה הוזיר לתופסו, ולאחר מכן לקחו אותו השרים והרגו אותו, ואת גופתו שמו בתוך חבילת עצי הסקה שנמכרה ליהודי סוחר עצים, ראה השולטן שבנו לא חזר כהרגלו מהשיעור בבית החכם, ובעודו תוהה מדוע בנו טרם חזר, ניגש אליו הוזיר והשרים שותפיו לפשע ובישרו את הבשורה המרה לשולטן , דע לך היהודים הרגו את בנך. ניגש השולטן ליהודים ודרש מהם בתוקף להוציא מיד את בנו ממקום מסתורו! אמרו לו היהודים: אדוננו בנך למד והלך אין לנו עליו כל מידע, אמר להם אינני יודע דבר, אתם האחראים לביטחונו. בעיר הועבר כרוז, שעיקרו באם ידוע למאן דהוא היכן נימצא בן השולטן, יבוא ויגיד, המתינו, אך לשווא אין קול ואין עונה, השולטן בראותו כי אין חדש על מה אירע לבנו, בא בשנית אל היהודים בדרישה תקיפה שאינה משתמעת לשתי פנים, ואמר להם או שתמציאו את בני ומיד, או שאני הורג את כולכם, היהודים בראותם כך כי כלתה אליהם הרעה אחזם פחד ורעדה, ביקשו מהשולטן שייתן ארכה של זמן קצוב כדי לברר ולחפש היכן נימצא בנו, נענה השוטלן לבקשתם ונתן להם ארכה למציאת בנו. התכנסו היהודים שבעיר אצל הרב לתפילה, זעקה ולהתייעצות, בבחינת מאין יבוא עזרי, קם אחד מהנוכחים ואמר: יש אחד שיכול לעזור לנו, והוא רבי מכלוף בן יוסף אביחצירא. שלחו לרב שליח שהלך השדות בין העצים והכרמים במשך עשרה ימים עד הגיעו לעיר מגורי הרב. בהגיעו לבית הרב , ניכנס לביתו ומצא שם רק את הרבנית, שאל אותה: היכן הרב? אמרה לו: הוא נימצא כעת בעובדה, ניגש השליח אל הרב במקום עבודתו, פגש אותו ואמר לו, בוקר טוב אדוני, הרב לא השיב לשליח, כל עוד לא גמר את עבודתו, בגמר העבודה, החליף הרב את בגדי העבודה והלך לו לביתו כאשר השליח הולך בעקבותיו עד לביתו, ניגש השליח לרב ואמר לו אדוני נתנו לי מכתב בשבילך, הנה המכתב, השיבו הרב עניין המכתב וסיבת בואך ידועה לי, אין לך מה לחשוש, נכנסו לחדר ולאחר ששתו ואכלו שאל הרב את השליח ברצונך לחזור לעירך ? ענה לו הן, אמר לו: קח את כיכר הלחם החם הזה בידך,וצא אתו החוצה, יצא מבית הרב כשכיכר הלחם בידו, באותה שעה קרא הרב שם המפורש, ולפתע מצא עצמו השליח בבית הרב בעיר פאס מהלך עשרה ימי הליכה, אמר השליח לרב, כבוד וזה עתה הייתי בבית הרב אצל הצדיק עם כיכר הלחם בידי,שאל הרב את השליח האם הרב נתן לך מכתב תשובה? ענה השליח כבודו, הרב לא נתן לי דבר רק אמר לי מחר כאשר השולטן יגיע אליכם גם הרב יגיע אלינו, למחרת בבוקר קם הרב כהרגלו עשה קפיצת הדרך והגיע לעיר פאס, הלך לשולטן ואמר לו: בוא, אסוף את חיילך ובוא אתי לראות היכן בנך נמצא, לאחר שהתאספו חיילי המלך, שאל הרב את השוטלן, האם כולם נמצאים ? ענה כן כולם נימצא, ציווה הרב שייגשו לביתו של פלוני ויביאו חבילת עצים המונחת לה שם באחת מפינות מחסן העצים, הלכו לבית היהודי והיאו את חבילת העצים כמצוות הרב, היקף הרב את החבילה שלוש פעמים, קרא בשם המפורש והנה בן השולטן קם לתחייה, פנה הרב אל בן השולטן ואמר לו: הגד עכשיו לעיני כל מי הרג אותך? הבן לא פנה לכיוון מקום עמדו היהודים אלא מיד למקום בו עמדו המוסלמים, הביט בכל הנוכחים אך לא מצא מבניהם אף אחד שהיה שותף להריגתו,פנה הרב הצדיק לשולטן ואמר לו דע לך אלה שהרגו את בנך עדיין לא כאן האם יש עוד שחסרים במעמד זה? ענה לו כן חסרים השרים פלוני ופלוני, אמר לו צוו שיביאו אותם, בהגיעם של השרים החסרים אמר הבן אמר להן, כאשר הוא מפנה אצבע כלפיהם, זה לקח את ידי וזה לקח את רגלי וזה הרג אותי. השולטן בראותו כך ניגש לרב מכלוף בן יוסף אביחצירא, בשם ה‘ אנא ממך בקש שתחיו את בני, אמר לו הרב, שולטן יקר, ה‘ העלה אותך למעלה ואנו עבדיו. סיבת בואי לכאן היא אחת, כדי להראות לך ולכל העולם כי היהודים לא הרגו בנך, אלא השרים שלך הם שהרגו אותו, באתי הנה להראות לך את הנס ולקדש שם שמיים ברבים, ואכן כל יושבי העיר פאס ראו את הנס שהיה בעיר, שהייתה ידועה בשנאתה ליהודים, וכאשר זממו השרים לעשות ליהודים נעשה להם. כן יאבדו אויביך ה‘, תושביה המוסלמים של העיר בראותם כך החלו להתחבר ליהודים ונהגו גם הם לפקוד קברי צדיקים בכל ערי מרוקו.

 

 

רבי מכלוף אבוחצירא זצ"ל

 

[subscribe2]

 

 

 

השאר תגובה

עליך מחובר על מנת להגיב

פוסטים מאופיינים