סידרה בת שלושה פרקים על טביעת הספינה אגוז-בשיתוף הטלוויזיה הישראלית

"אגוז"-טביעת מעפילי ספינת "אגוז" (פרק א')

  

 

"אגוז"-טביעת מעפילי ספינת "אגוז" (פרק ב')

  

"אגוז"-טביעת מעפילי ספינת "אגוז" (פרק ג')