מכתב נדיר בן 3 עמודים הנשלח מ – וועד העליה בעיר מכנאס,מרוקו הנמען : מחלקת העליה הסוכנות היהודית בפלשתינה דאז – א"י

מתאריך: 15.02.1944

על החתום: מ.עמאר

שימו לב לכתב היד ולשפה העברית הגבוהה