ארכיון פוסטים עבור ‘יהודי צ. אפריקה לפני ובזמן מלה"ע השנייה’ קטגוריה

פורסם ע"י admin On אפריל - 28 - 2017 0 תגובה

The unknown story of Moroccan Holocaust survivors King Mohammed V stopped the Nazis short of eradicating his Jewish community — but not of imposing anti-Semitic laws. Now Germany pays reparations, even as scholars fill in gaps MONTREAL — Montreal engineer Sam Edery has a special copper menorah at home, passed down to him from his grandfather, who was the jeweler in the court of King Mohammed V of Morocco during World War II. Edery says  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On דצמבר - 7 - 2015 0 תגובה

מלחמת העולם השנייה מוכרת מיבשת אירופה, זירה משנית שהתפתחה בצפון אפריקה הצילה הגעת כוחות גרמניה לארץ ישראל. מלחמת העולם השנייה – "מבצע לפיד": כוחות בעלות הברית, בפיקודו של הגנרל אייזנהאואר, נוחתים בצפון אפריקה בשמיני בנובמבר 1942 מבצע לפיד הוא שם הקוד שניתן למבצע נחיתה אמפיבית של בעלות הברית בחופי צפון אפריקה המערבית – מרוקו ואלג'יריה, במסגרת המערכה בצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. מטרת הנחיתות, שהחלו ב-8 בנובמבר 1942, הייתה להשתלט על מושבות צרפת בצפון אפריקה  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On אפריל - 15 - 2015 0 תגובה

היטלר הרשע ופעולותיו: השתקפותה של תודעה ציבורית וסולידריות יהודית בשיר שואה ממרוקו/ שירו של דוד סויסא משנת 1944 מהווה מקור חשוב ועדות חיה לכך שהשואה לא פסחה על קהילת יהודי צפון אפריקה גוי עז פנים הדריך אונים, לתוך פולון [, Pologneפולין בצרפתית – ד.ג] וגאונים עיר ספרים וחכמים, אבד שבר הדרת עמים החרים אותה השליל כספה, הצית אש במרומי גפה שורות אלה לקוחות מהשיר "היטלר הרשע ופעולותיו" אשר נכתב על ידי המשכיל העברי דוד סויסא  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On אוקטובר - 21 - 2014 0 תגובה

אסכולה יהדות צפון אפריקה: מלחמת העולם השנייה איזה תפקיד מילאו ארצות צפון אפריקה במלחמה, ומה היה השינוי במעמד היהודים במהלכה.    

פורסם ע"י admin On אוקטובר - 30 - 2013 0 תגובה

כך ניצלו יהודי מרוקו מהנאצים מאת: שלמה דודו                                                        

פורסם ע"י admin On מאי - 29 - 2013 0 תגובה

יום עיון-הנהגה יהודית בצפון אפריקה בשואה   פרופ' יוסף שטרית, הנהגה יהודית בצפון אפריקה בשואה, חלק א       פרופ' יוסף שטרית, הנהגה יהודית בצפון אפריקה בשואה, חלק ב       פרופ' יוסף שטרית, הנהגה יהודית בצפון אפריקה בשואה, חלק ג     ד"ר חיים סעדון, הנהגה יהודית בצפון אפריקה בשואה       ד"ר ויקטור חיון, הנהגה יהודית בצפון אפריקה בשואה     ד"ר דני זיסנווין, הנהגה יהודית בצפון אפריקה בשואה    [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On אפריל - 8 - 2013 0 תגובה

עדות ניצול שואה מבני מלאל,מרוקו-רבי יעקב חפוטה ז"ל    עדותו של מאיר חפוטה כפי שנכתבה ע"י בנו עו"ד אשר חפוטה, הדמות שעליה מספר היא של רבי יעקב חפוטה ז"ל. קטע זה מתועד ביד ושם. ע"י ד"ר חופי יצחק חפוטה. עדותם של יוצאי מדינות ערב, במקרה זה יוצא מרוקו, אינן זוכות לבמה, ליתר דיוק הן מושתקות ומוחרשות, מאחר ואינן עונות על הנרטיב האשכנזי-ציוני. כשחורים הם מיוצרים על ידי ההגמוניה כחסרי-קיום כחסרי קיום וכחסרי סכות להיות במעמד כלשהו שמאפשר כוח גם אם מתוך  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On ינואר - 26 - 2013 0 תגובה

תגובתה של יהדות צ.אפריקה ב-מלה"ע השניה (2)     עם פרוץ מלחמת העולם השניה, בספטמבר 1939, למרות שאיטליה טרם הצטרפה למלחמה, אסר הממשל האיטלקי בלוב פעילויות ציוניות פורמליות, והורה לסגור את כל מועדוני "בן יהודה". למרות האיסורים,  המשיכה במסווה,  הפעילות הציונית של תנועת "בן יהודה",  בין כותלי בתי הספר. אך,  מרגע הצטרפותה של איטליה למלחמה,  ב–10 ביוני 1940,  לוב הפכה לאחת מזירות המלחמה וכתוצאה מכך, נפגעו היהודים בצורה קשה. אזורים רבים בטריפוליטניה היו נתונים להפצצות  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On ינואר - 26 - 2013 0 תגובה

תגובתה של יהדות צ.אפריקה ב-מלה"ע השניה (1)   בתקופת מלחמת העולם השנייה היו יהודי צפון אפריקה תחת שלטון הגרמנים או בעלות בריתם לפיכך נתקלו גם הם בהשלכות הקשות של משטרים אלו החל מהחלת חוקי גזע ואיסורים שונים, וכלה בשילוחם למחנות עבודה ומיעוטם אף למחנות השמדה באירופה.במרוקו של שנות השלושים ובעקבות התעמולה האנטישמית באירופה ומחוצה לה הקימו התושבים האירופים המקומיים ארגונים אנטי–יהודיים שונים. הקהילה היהודית במרוקו לא עברה בשתיקה על התעמולה האנטישמית שהתנהלה נגדה ובתגובה החלו  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On ינואר - 23 - 2013 0 תגובה

מרוקו מרוקו בזמן מלחה"ע השנייה: פרק זה מוקדש לזכרו של אבי עטרת ראשי – ידידיה ביטון ז"ל.    שירת בצבא לגיון הזרים בזמן מלחה"ע ה-2 .לאחר כיבוש צרפת הפכו אלפי מתנדבים יהודים ביחידות הליגיון בצפון אפריקה לשבויי מלחמה והועבדו בסלילת מסילות ברזל במדבר סהרה,אבי ז"ל היה אחד מאלה שסללו את תוואי מסילת הברזל. גם לאחר פלישת בעלות הברית לצפון אפריקה בסוף 1942 לא שוחררו והוסיפו להעבידם במסגרות של גדודי עבודה, שנקראו- B. P. I. Battalions  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On ינואר - 23 - 2013 0 תגובה

תוניסיה   במלחמת העולם השנייה, גורלם של יהודי תוניסיה היה שונה מזה של שאר יהודי צפון אפריקה, שכן, הם היו היחידים שהתנסו בכיבוש גרמני ישיר. בשבועות הראשונים של המלחמה, וכן אחרי כניעת צרפת ביוני 1940, גברה גם בתוניסיה ההסתה נגד יהודים, והשתתפה בה האוכלוסייה המוסלמית. בתוניס, בנאבל, בקאפצה ובמקומות רבים אחרים הותקפו בתי יהודים וחנויותיהם. השלטונות הצרפתיים ייחסו מאורעות אלו להשפעת העיתונות האירופית המקומית. כאשר בפועל, גורם חשוב היה המצב החדש שנוצר עקב תבוסת צרפת; שכן, בעוד משטר  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On ינואר - 23 - 2013 0 תגובה

אלג'יריה     צרפת וגרמניה חתמו על הסכם שביתת נשק ביוני 1940. כתוצאה מכך חולקה צרפת לשניים: לאזור כיבוש שעליו שלטו ישירות הגרמנים, ולאזור חופשי, בו נמצאת אלג'יריה, שמרכזו היה בעיר וישי שבמרכז צרפת. בוישי היתה ממשלת האזור הבלתי כבוש של צרפת שבראשה עמד המרשל פיליפ פטן. יהודי אלג'יריה נחשבו לאויבי המשטר החדש בגלל התנגדותם להסכם שביתת הנשק עם גרמניה. הם הואשמו בגיוס כספים לבריטניה ובארגון בריחתם של טייסים ושל חיילים צרפתים. וכך, גברה התסיסה נגד יהודי  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On ינואר - 23 - 2013 0 תגובה

גירוש יהודים מלוב לתוניסיה ולאיטליה       כשאיטליה הצטרפה למלחמה, עדיין נותרו בלוב יהודים בעלי נתינות זרה, שבשל מעמדם הכלכלי לא נאכף כלפיהם הסעיף ב"חוקי הגזע" של גירוש כל הנתינים הזרים, ורק מעטים עזבו מרצונם. בספטמבר 1940 הגיעה ההוראה מרומא לכלוא את כל נתיני ארצות העימות במחנות הסגר שהוקמו בתאג'ורה, בבוארת אל–חסון ובמדבר ליד הון. אולם בשל מחסור באמצעי תעבורה, מתקני כליאה וציוד, ההוראה בוצעה בחלקה ונכלאו רק מעטים שנחשדו כגורם העלול להיות עוין במיוחד. בנוסף ליהודים  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On ינואר - 23 - 2013 0 תגובה

עבודות כפייה בלוב ב–28 ביוני 1942 פרסם מושל לוב צו שחייב גיוס יהודים בגילאי 45–18 לשירות אזרחי למען המאמץ המלחמתי. הצו נכנס לתוקף ב–11 ביולי וכבר באוגוסט גויסו כ–3,000 יהודים אשר רוכזו במחנה סידי–עזאז לעבודות כפייה. אך בשל תשתית לא נאותה וארגון לקוי, רוב המגויסים שוחררו, ונותרו במחנה כאלף יהודים אשר חולקו לקבוצות של 50–40 איש והחלו בסלילת כבישים באזור. החיים במחנה היו סבירים: התאפשר קיום הפולחן הדתי– אחד האוהלים נקבע כבית כנסת מאולתר, והיה פטור מעבודות בשבת, התאפשר לוועד  [ המשך קריאה ]

פורסם ע"י admin On ינואר - 21 - 2013 0 תגובה

לוב בזמן מלחמת העולם השנייה איטליה כבשה את לוב ב–1911 ושלטה עליה עד 1943. עם עלייתו של בניטו מוסוליני לשלטון באיטליה ב–1923 החל מוסוליני במדיניות תוקפנית לאומנית בוטה,  בין השאר הוא בסס את המשטר הקולוניאלי האיטלקי בלוב מתוך חלום להחזיר את תהילת האימפריה הרומית ולהפוך שוב את הים התיכון   ל–"NOSTRUM MARE" הים שלנו. בתחילה היה יחסו לאדולף היטלר מתנשא ואפילו פטרוני, הוא ראה עצמו כ"זקן הדיקטטורים"  ובהיטלר חקיין ואף תימהוני.  לאחר מכן הבין שלאיטליה ולגרמניה  [ המשך קריאה ]