ארכיון פוסטים עבור ‘רבי חיים בן עטר האור החיים הקדוש’ קטגוריה

רבי חיים בן עטר האור החיים הקדוש זצוק"ל

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 07 - 2012

תולדות רבינו חיים בן עטר (אור החיים הקדוש) זצוק"ל                    ר' חיים בן עטר (אור החיים), מרוקו-ישראל (1696-1743) יהדות מרוקו – וצפון אפריקה בכלל -הייתה קשורה מאז ומתמיד בקשר נפשי הדוק ואמיץ עם ארץ ישראל ולא מעטים היו עולים משם ארצה בכל הזמנים ובכל הדורות . יצוין שמייסדי הישוב העברי ביפו היו עולים ממרוקו,ובראשם רבי אברהם  [ המשך קריאה ]

Share

רבי חיים בן עטר-אור החיים הקדוש

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 07 - 2012

בסוף שנת תק"ב עלה ארצה וכאשר עבר דרך דמשק ,נפגש שם עם הרב אברהם גרשון קוטיבר,גיסו של הבעל שם טוב מיסד תנועת החסידות.במכתב ששלח הרב קוטיבר מצפת לגיסו הבעל שם טוב ברוסיה הוא מודיע לו כי נפגש בדמשק עם הרב חיים בן עטר ומתוך מכתב זה נראה כי הפגישה נערכה ע"פ בקשתו המיוחדת של הבעש"ט  [ המשך קריאה ]

Share

רבי חיים בן עטר-אור החיים הקדוש

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 07 - 2012

ידיעת קורות חיי גדולי עמינו אשר באורם אנו חיים תועלותיה רבות ושונות, מראש אחרי אשר רוח האומה יתגלה בגדוליה וחזיוני חייהם הולכים ומשתלבים עם חיי העם כולו,על ידם נכיר מצב האומה בתקופה שבה פעלו. וגם כי לשמע מפעלות איש צדיק במעשיו ותמים בדעותיו תתפעל שלכן גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה. והכי נכבד כי עם  [ המשך קריאה ]

Share

מעשיות מרבינו אור החיים הקדוש

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 07 - 2012

מעשיות מרבינו אור החיים הקדוש   עינין הפתקאות בכותל המערבי – מספר מעשה ניסים בזמן שהיה גר רבינו בעל אוה"ח זצ"ל בעיה"ק ירושלים תוב"א בא לפניו פעם אחד איש אחד מידידיו ואנשי שלומו והתנצל לפניו כי נתגבר עליו העניות מאוד והוא ממש מחוסר לחם ובתחנונים ידבר רש לעשות לו טובה להעתיר בידו שיצליח מעתה במעשיו  [ המשך קריאה ]

Share

מעשיות מרבינו אור החיים הקדוש

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 07 - 2012

עוד עינין פלא שאירע לרבינו הקדוש פעם אחת נסע הרב הקדוש לדרכו עם שיירה אחת במדבר שומם, במקום חיות ולסטים ופתאום ראו אנשי השיירה כי אריה גדול בא כנגדם לטרוף טרף ופחדו מאד והראו זאת להרב הקדוש ז"ל ומיד כשראה אותו הלך לנגדו וגילה לפניו בריתו ברית קדש ותיכף ומיד ברח האריה מלפניו למרחוק עד  [ המשך קריאה ]

Share

ר' חיים בן-עטר במשנת החסידות מאמר דר' דן מנור

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 07 - 2012

בס"ד ר' חיים בן-עטר במשנת החסידות מאמר מאת דן מנור,- פורסם בפעמים, תשמ"ד 1984      

Share

תורת החסידות גם במרוקו – 1

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 07 - 2012

בס"ד   חסידים במערב: תורת החסידות גם במרוקו החסידות אותה הנהיג רבי ישראל בעל שם טוב נתפסת כאשכנזית. ככזו שבאה מארצות אירופה. במאמר הבא ובאלו שיבואו בהמשך נציג ראיות נדירות והיסטוריות על זרם החסידות במרוקו, על הקשר של גדולי עולם ממרוקו לאנשי החסידות ולהיפך. מאמר ראשון בסדרת 'חסידים במערב' ר' ישראל פינטו "אמתי קאתי מור  [ המשך קריאה ]

Share

תורת החסידות גם במרוקו – 2

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 07 - 2012

אגדות רבות נרקמו סביב הקשר העמוק בין הצדיקים    חסידים מספרים שפעם שח הבעש"ט לתלמידיו בכל לילה כשאני מתעלה בעלית נשמה למתיבתא דרקיעא אני מקדים את כל צדיקי דורינו למעט צדיק אחד מן המערב שמקדימני תמיד לכל מקום בואי אומרים לי זה עתה יצא מכאן חיים בן עטר. בספר נתיב מצוותך נאמר "ורבינו הקדוש בעל  [ המשך קריאה ]

Share

המוסר בכתבי ר'חיים בן עטר

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 10 - 2012

המוסר בכתבי ר'חיים בן עטר (רחב"ע להלן) מאת-דר' דן מנור חלק 1הגיגיו החשובים של רחב"ע בתחום המוסר נדונים, בעיקר, בשני חיבוריו הפרשניים למקרא. א). "אור החיים (אוה"ח להלן)-פירוש על התורה, וארשה תרכ"ב. ב). "ראשון לציון"- פירוש לספר משלי, ירושלים תרע"ה. אין כאן, אפוא תורת מוסר ערוכה וסדורה בחיבור מיוחד ושיטתי, כדוגמת חיבורי מוסר קלאסיים מסוגם  [ המשך קריאה ]

Share

המוסר בכתבי ר'חיים בן עטר

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 10 - 2012

חלק 2   שנאה סמויה :"שהלא תראה איש שונא לרעהו יקוץ בהגדת שבחיו וטובו ויחדל מדעת מצבו הטוב" (12). היוצא מזה הוא, שכל רגש שאינו אהבה הוא שנאה, שהרי גם נקיטת עמדה של אדישות כלפי הזולת יש בה משום שנאה סמויה. במילים אחרות, כדי לדחוק את השנאה, צריך לטפח אהבה. ב). הענווה על דברים א  [ המשך קריאה ]

Share

המוסר בכתבי ר'חיים בן עטר

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 10 - 2012

חלק 3 ימינו) :"מרחק הרגש ראות העין ומרחק בחי'=(בחינת) החושב"(23) . תפיסה פסיכולוגית זו ידועה ממקורות קדומים(24), ואין בה משום חידוש. אמנם, התשוקה המינית כנטייה טבעית אינה ניתנת לכיבוש, כי "כפי הטבע אין אדם שליט ברוחו למנוע מעצמו חשק המכריחו", אולם, לרשות האדם מישראל, שזכה לאפוטרופסות אלוהית, עומדת עוד דרך אחרת, והיא "השגת האלוהות" והתדבקות  [ המשך קריאה ]

Share

המוסר בכתבי ר'חיים בן עטר

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 10 - 2012

חלק 4 יראת העונש, לדעתו, היא אמצעי להשלטת חוק וסדר, שהרי מקורה בדין, לפיכך המנהיגים אוחזים בה כדי לאכוף את החוק. הראיה לכך היא עצת יתרו למשה לבחור במנהיגים יראי אלוהים, המשתמשים ביראת העונש שמקורה בדין :"ודקדק לומר יראי אלהים שצריכין להיות יראים יראת העונש"(34 ). מדבריו כאן עולה, שיש היבט חיובי ביראת העונש, ואמנם  [ המשך קריאה ]

Share

המוסר בכתבי ר'חיים בן עטר

פורסם ע"י admin פורסם ב מאי - 10 - 2012

חלק 5   בפירושו לבראשית ב (47) הוא מתאר את היחס שבין האל ליקום כיחס שבין העיגול למרכזו, דהיינו, העיגול הוא הקוסמוס שבמרכזו אור האל, אך בעת ובעונה אחת גם מקיף אותו: "ומעתה אורו יתברך נמצא בהיקף העולם ובפנימיותו",וכשם שמרכז העיגול מצוי במרחק שווה אל כל חלקי העיגול בהתאם לחוקי הגיאומטריה, כך אור האל נמצא  [ המשך קריאה ]

Share

בס"ד   "נדודים ודביקות"-כתבה משנת 1963 ר' חיים בן-עטר זצוק"ל -"האור החיים הקדוש" – יום ההילולה ט'ו בתמוז             

Share

מפרסמים

  • #
  • #
  • #
  • #